Skip to main content

İDARİ YÖNETİM

 
Adı Soyadı Görevi
İbrahim Gökçe Genel Müdür & Sorumlu Müdür
Volkan Gülüm Eğitim Müdürü
Serhat Uzgur Baş Uçuş Öğretmeni
Oğuzhan Sümer Ticaret Müdürü
Mustafa Can Toprak Baş Yer Dersi Öğretmeni
Barış Sanlı Baş Yer Dersi Öğretmeni Yardımcısı
Kerime Gizem Bacaksız Kalite ve Uyumluluk İzleme Müdürü
Tarık Ahmetoğlu Sürekli Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Müdürü
Taner Öztürk Sürekli Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Kalite Müdürü
Merih Seringeç Öğrenci İşleri Sorumlusu
Kübra Ekmekçioğlu Planlama Sorumlusu
Ali Kemal Eren Uçuş Emniyet ve Standardizasyon Müdürü
Afra Yaren Karagöz Tanıtım Sorumlusu
Yemen Çekim Görevli Personel