Skip to main content

Eğitim Kadrosu

Uçuş Öğretmenleri

  • Tayfun Günana - Eğitim Müdürü - FI PPL, LAPL, FI, MEP(lands), Night/Gece, SEP(land), IR/ME, IR/SE, CPL
  • Hakan Şan - Baş Uçuş Eğitmeni - FI PPL, FI, IR/SE, CPL, SEP(land), LAPL
  • Hüseyin Hoşgönül - Eğitmen Pilot - FI LAPL, IR/ME, MEP(land), IR/SE, SEP(land), Night/Gece, CPL, PPL
  • Soner Küçükuslu - Eğitmen Pilot - FI SEP(land), IR/SE, SPL, PPL, LAPL, MEP(land), Night/Gece, IR/ME, MCCI
  • Serhat Uzgur - Eğitmen Pilot - FI SEP(land), LAPL, PPL
  • Eğitmen Önder Altunbaş - Pilot
  • Hayati Acar - Eğitmen Pilot - FI SEP(land), PPL, LAPL
  • Volkan Bostancı - Pilot - IR/SE, MEP(land) IR, SEP(land)
  • Nuri Akbulut - Pilot - MEP(land), IR/ME