Skip to main content

Modüler Havayolu Pilot Lisansı Eğitimi

Modüler Havayolu Pilot lisansı 7 modülden oluşmaktadır. Pilot adayları eğitimlerinde 7 modülü parça parça tamamlayabilmektedirler.

Modüler eğitimde pilot adayları;

  1. PPL Eğitimi,
  2. ATP Teori Eğitimi,
  3. Gece Uçuşu Eğitimi,
  4. Sorumlu Pilot Uçuşu (PIC),
  5. Aletli Uçuş Eğitimi(IR),
  6. Ticari Pilot Lisansı (CPL) ve
  7. Çok motor (ME)

eğitimlerinden oluşan modülleri tamamlamak durumundadır. Her bir modülün içeriği Sivil Havacılık kuralları çerçevesinde belirlenmiştir. Modüller ile ilgili bilgiler aşağıda sırayla açıklanmıştır.