Skip to main content

Entegre ATPL (A) Eğitimi

ATP(A) ENTEGRE kursunun amacı; pilotların ticari hava taşımacılığındaki, çok pilotlu ve çok motorlu uçaklarda ikinci pilot olarak görev yapabilecek yeterlilikte eğitip, CPL/IR(A) yetkisini alabilmesini sağlamaktır.

ATP(A) ENTEGRE eğitimi müfredatı aşağıdakileri kapsamaktadır:;

  • ATPL(A) bilgi düzeyine yönelik teorik bilgi eğitimi,
  • Görerek ve aletli uçuş eğitimi,
  • Çok pilotlu uçakların operasyonuna yönelik uçuş ekibi işbirliği eğitimi. (MULTI CREW COOPERATION)

Onaylanmış bir ATP(A) ENTEGRE teorik bilgi eğitimi; sınıf çalışmasını, interaktif video, slayt/teyp gösterimini, bilgisayarlı eğitim ve uygun oranlarda otoritece kabul edilen diğer medya desteğini içerebilen minimum 750:00 saatlik (1 saat = 60 dakikalık) eğitimi içerir.

Entegre teorik bilgi eğitimi iki safhadan oluşmaktadır. Teorik bilgi eğitiminin ikinci safhası, hava koşulları ve diğer öngörülemeyen şartlar nedeniyle gerekirse 3 alt bölüme ayrılarak verilebilir.

ATP(A) ENTEGRE kursu, tüm gelişim testlerini içerecek ve kurs süresince en fazla 55 saati aletli yer süresi olabilecek şekilde toplam en az 195 saati kapsayacaktır.