Top Top Top
package

Ticari Pilot Lisansı (CPL) Eğitimi

CPL(A) modüler kursunun amacı, PPL(A) sahiplerini bir CPL(A) tanzim etmek için gerekli olan yeterlilik düzeyinde eğitmektir.

Bir CPL(A) modüler kursuna başlamadan önce, başvuru sahibi Şikago Sözleşmesi Ek 1’e uygun olarak düzenlenmiş bir PPL(A) sahibi olacaktır.

Aday, uçuş eğitimine başlamadan önce:

  • 150 saatlik uçuş süresini tamamlamış olmalı;
  • Yetenek testinde çok motorlu bir uçak kullanılacaksa, Part-FCL’nin H Alt Bölümü uyarınca çok motorlu uçaklar için bir sınıf veya tip yetkisi verilmesi için ön koşullara uymuş olmalıdır.

CPL(A) için başvuru sahibi en az 18 yaşında olmalıdır.

Adayın en az lise mezunu olması gerekmektedir. Üniversite diploması özellikle CPL/IR eğitimi için tercih edilmektedir. Ayrıca, sadece PPL(A) eğitimi alacak öğrenci pilotlar hariç, CPL/IR eğitimi alacak öğrenci pilotlar DLR Değerlendirme Testine tabi tutulmalıdır.

CPL(A) başvurusunda bulunan kişi, SHGM tarafından verilen geçerli bir Sınıf 1 Sağlık Sertifikasına sahip olmalıdır.

Kursa katlım için gerekli belgeler:

*** Yetenek Testi öncesi ibraz edilmesi gereken belgeler;
(***Before Skill Test)

  1. Öğrenci Pilot Lisansı veya Hususi Pilot Lisansı / Student Pilot Licence or Private Pilot Licence,
  2. Geçerli Sağlık Sertifikası Fotokopisi / Copy of Valid Medical Certificate,
  3. Kimlik Fotokopisi / ID Copy,
  4. Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Kaydı / Criminal Record

(Arşiv Kaydı Yoktur ibareli belgeyi, Resmi Kuruma ve Diğer seçeneklerini işaretleyerek oluşturabilirsiniz.)

*** Yetenek Testi sonrası ibraz edilmesi gereken belgeler;
(After Skill Test)

  1. Teorik Bilgi Eğitimi Sınav Sonuç Belgesi / Theoretical Knowledge Examination Result Form,
  2. Uçuş Kayıt Defteri Aslı ve İlgili Sayfaların Fotokopisi / Logbook and Copy of Related Pages,
  3. Diploma Fotokopisi / Copy of Diploma,
  4. Ödeme Belgesi / Payment Reciept (CPL ödeme dekontu)

NOT: Lütfen, Hangardan ayrılmadan önce ilgili evrakları eğitmeninize teslim ettiğinizden emin olunuz. (Before leaving the hangar, please make sure that you have delivered the relevant documents to your instructor.)